Brøyting og vintervedlikehold

Ødegårdens Planteskole og Utemiljø utfører brøyting, strøing og feiing for private og firmakunder. Vi har god kunnskap og har utført brøyting og vinter vedlikehold siden 1995.

Snøbrøyting

Kjøretøyparken for vinter vedlikehold utgjør 13 maskiner. Oppdragene er alt fra private oppkjørsler til kryss og avkjøringer på nye E-18. Mesta og Grimstad Kommune er blant våre kunder, i tillegg til en rekke private bedrifter og eiendomsselskaper.

Etter flere tøffe vintre er det stadig flere kunder som ser nytten av tilfredsstillende brøyte beredskap.

Vi tilbyr en komplett brøytetjeneste med manuell skuffe, håndfres og maksiner.

Større kunder får tilgang til mekaniker beredskapsvakt. Dette sikrer høy kvalitet på brøytetjenesten.

Vi utfører også strøing og feiing.